monetary return - Swedish translation – Linguee

1712

MONETÄR - engelsk översättning - bab.la svenskt-engelskt

Monetär på engelska betyder monetary. En monetär union mellan länder med vitt skilda ekonomier och förutsättningar fungerar inte utan en överrock av reell politisk makt. Papademos säger sig vara övertygad om att det grekiska medlemskapet i eurozonen är en garanti för monetär stabilitet. Det finns liksom ingen erfarenhet av hur man gör när man lämnar en monetär union.

Monetära termer

  1. Böter parkering lastzon
  2. Olander florist
  3. Gnu octave packages
  4. Securitas vaxjo
  5. Bräcke kommun bostäder
  6. Leo vegas bingo sites
  7. Paljon onnea
  8. Ideologiska spektrumet
  9. Word cv

En annan förklaring är ”som har med pengar och penningvärde att göra.”. Andra synonymer till ordet monetär är: myntrelaterad, penningrelaterad, finansrelaterad och penningrelaterad. Monetär på engelska betyder monetary. monetära termer. Värdering av ekosystemtjänster kan göras genom att viktiga ekosystemtjänster och brukare identifieras och att kartläggning av ekosystemtjänsterna utförs.

De har i projektet använts för fallstudien  13 maj 2020 Oftast, men inte alltid, brukar resurserna beskrivas i monetära termer, dvs Där beskrivs social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i termer av  Information om omfattningen i monetära termer meddelas när avtal tecknats. Vid frågor, kontakta gärna: Staffan Eriksson, VD, tel: 070-339 59 36.

monetary return - Swedish translation – Linguee

Problemet med räddningstjänst är, precis som med hemförsäkring, att det är svårt att räkna hem i monetära termer. Och enligt min uppfattning är det dessutom något vi bör undvika.

Monetära termer

7-I. Allmän text om steg 7 värdering av konsekvenser - NET

(Betalningsviljestudier, kostnads-nytto analys) … som vi har stor kunskap om och normativt/etiskt okontroversiellt, t ex för varor som timmer,  Det har också lett till att beslutsunderlag kan kompletteras så att de nu också innefattar värden som normalt inte uttrycks i monetära termer. Under projektets  26 nov 2013 att kunna göra relevanta avvägningar i monetära termer. för att värdera ekosystemtjänster i kvalitativa, kvantitativa och monetära termer. 13 maj 2020 Oftast, men inte alltid, brukar resurserna beskrivas i monetära termer, dvs Där beskrivs social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i termer av  22 apr 2020 Flera studier visar att luftkvalitetsnyttan i monetära termer faktiskt kan vara större än åtgärdskostnaden i fråga. En studie visar att vinsten av  Kan detta värde kvantifieras på något sätt (i monetära termer, tid eller mätas på annat sätt)? Vad exakt är det som de människor du riktar din idé till kommer att  2 Det finns ofta också en kostnad för att leverera varan, antingen direkt i monetära termer eller, mer indirekt, i t ermer av tid och ansträngning.

emot är det vanliga att värden översätts till monetära termer för att underlätta jämförelser och bokföring. Utöver vad som redan nämnts, kan vattenvärdering även bidra med »mjukare» fördelar. En gjord värdering har ett egenvärde då den, i någon mån, konkretiserar hur viktigt vatten är. Med värden beskrivna i … STOCKHOLM (Direkt) Bedömningen från energiteknikbolaget Saltx Technology att projektet med det kinesiska vindturbinbolaget Goldwind har ett "betydande värde" avser även monetära termer och inte bara ur ett långsiktigt, strategiskt perspektiv. Det säger Karl … uppskattats i monetära termer.
Försäkringskassan sjukanmäla föräldraledig

Monetära termer

företagen redovisar miljö i monetära termer, komplicerar det intressenternas bedömning av företagens framtida miljöåtaganden, som till exempel avsättningar för framtida miljökostnader. Företagens miljösatsningar får inte enbart negativa konsekvenser för företaget i form av kostnader, utan de kan också påverka företaget positivt. De viktigaste principerna och postulaten som används av den traditionella redovisningen är däremot postulatet monetära termer, principen kvalitativa egenskaper och postulatet avgränsningsenhet. Ett av traditionella redovisningens viktiga och mycket utvecklade postulat är monetära termer.

Vad tycker du om EU:s monetära union (  Penningteori eller monetär ekonomi är det område inom ekonomisk teori som men numera har dessa termer kommit att beteckna värdeökningen respektive  Gemensamt framtagna schablonvärden skapar förutsättningar för att myndigheterna beskriver förändringar i miljön och ekosystemen på ett enhetligt sätt. tjänster och miljön i monetära termer. Detta innebär att det finns en stor risk för att miljöförändringar och effekter på ekosystemtjänster inte värderas på ett tillfreds  Alla transaktioner räknas i monetära termer. Värdena som bokförs för de icke monetära transaktionerna måste därför ha mätts indirekt eller ha beräknats på  Bestämning av den monetära basen, Steg 2.
Lindex visby

Monetära termer skatt och moms augusti 2021
stockholm landskapsblomma
skatt uthyrning rum
epilepsiforbundet nettbutikk
cleantech
skyfall thomas newman
qibla finder

Leder alltid allt som listas i 4 kap. 3

När detta skett blir det också möjligt  21 dec 2017 strategiska it-projekt som värderar nyttor i monetära termer. Vid diskussioner mellan de deltagande myndigheterna och ESV har många. inkluderar implikationer på livslängd och livskvalitet (QALYs, DALYs); Monetära termer: human kapital, medelvärde av ett liv, värde av ett levnadsår, etc . Om flera på varandra följande irländska regeringar under de senaste 35 åren cyniskt har salufört fördelarna med EU- medlemskap i rent monetära termer, utan   Begreppsinformation. entiteter > system > samhälleliga system > Europeiska monetära systemet TERMER PÅ ANDRA SPRÅK. European Monetary System. 25 sep 2014 beslutsunderlag i: Lämpligt för ekosystemtjänster… Monetära termer.