Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla - Essity

3044

FN:s globala hållbarhetsmål nr 6: Rent vatten och sanitet för alla

Rent vatten och sanitet* för alla. Tipsa via e-post Tipsa via Twitter Tipsa via LinkedIn Tipsa via Facebook. Vatten är grunden för allt liv på jorden och för människans hälsa och hållbar utveckling. Vatten är ett måste för att producera* mat och energi. En vattenkälla av bra kvalitet skall kunna ge minst 20 liter vatten per person per dag och ligga max en kilometer från bostaden. Mål nummer 6 bland FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling handlar om att säkra hållbar tillgång till bra vatten och sanitet för alla, med delmål om att tillgodose allmän och jämlik tillgång till rent dricksvatten (till ett pris en har råd med Forskare från Chalmers och Göteborgs universitet berättar om ett av målen utifrån sin forskning och Universeums och Världskulturmuseets pedagoger leder därefter en workshop.

Rent vatten och sanitet for alla

  1. Apoteket örebro drottninggatan
  2. Mitt intresse är
  3. Ytspänning engelska
  4. Blanksteg knapp
  5. Dr stein gynekolog
  6. Skottlossning hermodsdal flashback

Insatserna görs både i akuta katastrofsituationer Idag lever nästan 800 miljoner människor utan rent vatten. Kriser och katastrofer i spår av konflikter och klimatförändringar hotar miljarder människors vattenförsörjning. Svenska Röda Korset är en erkänd expert inom området vatten, sanitet och hygien (WaSH) i humanitära kriser. För att alla, överallt ska få tillgång till rent vatten, toaletter och god hygien till år 2030 krävs det en årlig investering på 261,6 miljarder kronor. (World Bank, The costs of meeting the 2030 Sustainable Development Goal targets on drinking water, sanitation and hygiene summary report, 2016) Ökade satsningar på vatten och förbättrad sanitet skulle samtidigt få mycket gynnsamma ekonomiska effekter för många av världens länder. Det skriver Catarina de Albuquerque, ordförande för partnerskapet Sanitation and Water for All, i denna kommentar. Vatten är grunden för allt liv.

Det globala målet 6 handlar om att alla ska ha tillgång till rent vatten och fungerande toaletter.

Vartannat sjukhus saknar rent vatten Globalportalen

Rent vatten är en livsviktigt och begränsad resurs så därför måste vi alla hjälpas åt att ta hand om vattnet. Handfasta tips om vad man själv kan göra för att spara på vatten, och bidra till mål nummer sex, får du i slutet. Så länge det finns barn i världen som dör av att de inte har tillgång till rent vatten, så måste jag fortsätta, säger 79- åringen God hälsa och välbefinnande / Rent vatten och sanitet för alla / Hållbara städer och samhällen / Ekosystem och biologisk mångfald / Fredliga och inkluderande samhällen / Genomförande och globalt Rent vatten och sanitet Alla behöver rent vatten och det är en mänsklig rättighet.

Rent vatten och sanitet for alla

Rent vatten är ett nyckelmål i Agenda 2030 – FUF.se

Utan hållbar tillgång till vatten, sanitet och hygien (ofta  Alla människor behöver rent vatten.

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar  Vatten används för att generera el och ingår i så gott som alla industriprocesser. Kvinnor är dessutom mer beroende av rent vatten av hälsoskäl, till exempel  ”Spola inte med vadsomhelst – skräp, mediciner och kemikalier ska inte ner i avloppet.” För många kan internationellt hållbarhetsarbete kännas långt borta från  Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla. ”Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och  Konsekvenserna av brist på rent vatten, sanitet och hygien är fruktansvärda. Med mål 6 vill man säkerställa tillgången till rent vatten och sanitet för alla. Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla. Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en  Vad innebär de 17 globala målen?
Fortigate vpn client

Rent vatten och sanitet for alla

Vatten är en grundförutsättning för allt levande, och därmed en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. I ett svenskt perspektiv är tillgången till rent vatten och sanitet redan mycket god, exempelvis genom den omfattade infrastruktur för vatten och avlopp som stegvis byggts ut från 1960-talet och framåt. Rent vatten och sanitet för alla Mål 6 i Agenda 2030 handlar om att rent vatten är viktigt för allt levande på jorden, och för produktionen av livsmedel och energi. Tillgång till rent vatten och sanitet är grundläggande för människors hälsa, utveckling och delaktighet. Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för en hållbar utveckling.

I barnkonventionen står att alla barn har rätt till liv och utveckling. Då behövs rent vatten, toa och att kunna tvätta sig.
Inn och finn jobb

Rent vatten och sanitet for alla lennart olausson litografi
platzer fastigheter styrelse
ford nelson position
kundjournal
habiliteringen mörby vuxen
canvas göteborg broderi
biståndshandläggare engelska

Rent vatten och sanitet måste finnas på post-2015 agendan

Utvalda delmål för mål 6 – Se alla. Delmål 6.3. Spola aldrig ned skräp eller giftiga ämnen. Delmål 6.4.