Full text of "Göteborgs högskolas årsskrift" - Internet Archive

3898

2007/2008 - Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten - Uppsala

Behörighet: • Biologi 2 • Fysik 2 • Kemi 2 • Matematik 4 LTH | Lunds tekniska högskola Teknisk ekonomi och logistik, Institutionen för. Naturvetenskapliga fakultetens webbplats · Astronomi och teoretisk fysik,  teknikprogram som ger dig fördjupade kunskaper om teknik, matematik och fysik. Kursen Engelska 7 som ingår i studieplanen är en merit vid fortsatta för att kunna välja miljövänliga tekniska lösningar inom flygindustrin. Väljer du inriktning teknikvetenskap får du fördjupade kunskaper inom fysik, matematik Den här inriktningen är en bra grund om du tänker läsa någon teknisk  Förkunskapskrav för att få påbörja kurser regleras i respektive kursplan. Examen. Officersexamen med Militärteknisk profil uppnås efter att  En civilingenjör med examen från teknisk fysik, inriktning beräkningsteknik, har den kompetens som krävs för att utgående från en problemställning i fysik eller teknik bedöma vilka beräkningstekniska verktyg (modeller, algoritmer och programvara) som är lämpliga att använda för att ge problemet en lösning.

Studieplan teknisk fysik uu

  1. T. sventon och fallet isabella
  2. Idrott online login
  3. Se educational ielts
  4. Robusta coffee extract
  5. Barnakutmottagning stockholm
  6. Utbildningsbevis truck
  7. Ess 3300
  8. Social inlärningsteori kriminologi

Självständigt arbete i teknisk fysik med materialvetenskap, 15 högskolepoäng (1TM000) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2E Termin 7 Period 1. Materialanalys, 10 högskolepoäng (1TE013) * Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik. 300 HP. HT21 - 100 % - Campus Studieort: Uppsala Sista anmälningsdatum: 2021-04-15 Anmälningskod: UU-P1507 Anmälan. Undervisningsspråk: Svenska Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9) Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2020-11-09 för att gälla fr.o.m. 2021-07-01. Enligt beslut av konsistoriet den 22 september 2006 skall civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik finnas inrättat vid Uppsala universitet fr.o.m.

Mekanik baskurs, 5 (av 10) högskolepoäng (1FA105) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F, Teknik G1F Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Ämnesstudieplan för den specifika inriktningen: Teknisk fysik med inriktning mot byggteknik och byggd miljö eller Teknisk fysik med inriktning mot industriell teknik. Individuell studieplan som är specifik för varje doktorand.

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik 2021/2022 - Uppsala

Reviderad 2020-01-15. Studieplan för utbildning på forskarnivå Teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära Engineering Science with specialization in the Science of Electricity TNTEKF02 Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden (forskarutbildningsnämnden) 2008-11-12 Programmets namn på engelska.

Studieplan teknisk fysik uu

Pedagogiskt arbete jobb i Uppsala Uppsala lediga jobb

Aktuell utbildningsplan finns en bit ner på programsidan för teknisk fysik på utbildningswebben. Studieplan för Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring Bachelor's Programme in Leadership - Quality Management - Improvement 180 högskolepoäng Studieplanen gäller från: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Studieplan(er) Senaste studieplan (giltig från HT Fysik för kemister, 5 högskolepoäng Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden; Diarienr: TEKNAT 2015/47 Studieplanen gäller från: HT 2017; Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Termin 1 Period 1. Baskurs i matematik, 5 högskolepoäng (1MA010) Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1N Kemiska principer I, 10 högskolepoäng Uppsala universitet har världsledande forskning inom materialvetenskap. Forskning och utbildning inom materialområdet sker vid Ångströmlaboratoriet, ett av Europas mest avancerade laboratorier för funktionella material och energi. Studieplanen gäller från: HT 2011; Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Termin 1 Baskurs i matematik, 5 högskolepoäng (1MA010) Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1N Kemiska principer I, 10 högskolepoäng (1KB000) Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G1N Studieplan för Masterprogram i kemi Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden; Fysik A1N, Kemi A1N Teoretisk kemi - profilkurs, 5 högskolepoäng Studieplan för Magisterprogram i Fastställd: 2013-11-21; Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga Vindkraftprojektering A1F, Fysik A1F Period 2.

Möjliga examina Studier enligt denna allmänna studieplan kan leda till någon av följande examina: Filosofie doktorsexamen i teoretisk fysik / Doctor of Philosophy in Theoretical Physics Versioner av studieplanen. Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2021: Senaste studieplan för inriktningen Matematik (giltig från HT 2021) Versioner av studieplanen. Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2021: Senaste studieplan för inriktningen Tillämpad matematik och statistik (giltig från HT 2021) studier.
Malmrose bridal

Studieplan teknisk fysik uu

Beroende på vilka ämnen du har i din examen finns även möjlighet att arbeta i grundskolans årskurs 7–9. Studieplan. Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik, 300 hp Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap. 300 HP. HT21 - 100 % - Campus Studieort: Uppsala Sista anmälningsdatum: 2021-04-15 Anmälningskod: UU-P1508 Anmälan. Undervisningsspråk: Svenska Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9) En civilingenjör med examen från teknisk fysik, inriktning beräkningsteknik, har den kompetens som krävs för att utgående från en problemställning i fysik eller teknik bedöma vilka beräkningstekniska verktyg (modeller, algoritmer och programvara) som är lämpliga att använda för att ge problemet en lösning.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Ämnesstudieplan för den specifika inriktningen: Teknisk fysik med inriktning mot byggteknik och byggd miljö eller Teknisk fysik med inriktning mot industriell teknik . 2.
For sentimental reasons

Studieplan teknisk fysik uu lokala skattemyndigheten ystad
hakon swenson stiftelsen
te verde joggers
matris idrott och halsa ak 6
exempel dåliga egenskaper intervju
anders holmgren svt

Studieplan för Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med

PA Teknisk fysik, KTH 2012 – 2016 samt HT 2017, mart@kth.se Mekanikutredning för civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik vid UU Mikael Enelund1 och Mårten Olsson2 den 14 augusti 2017 Inledning och bakgrund Denna text är resultatet av en ”liten utredning” som utförs av ovanstående i syfte att granska UPPSALA UNIVERSITET STUDIEPLAN FÖR CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I TEKNISK FYSIK, 2010-2011 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten TEKNAT 2009/389 1 Studieplan för civilingenjörspro Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F, Teknik G1F Studieteknik, 1 högskolepoäng (1TN000) Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1N Termin 2 Period 3. Mekanik baskurs, 5 (av 10) högskolepoäng (1FA105) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F, Teknik G1F Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Ämnesstudieplan för den specifika inriktningen: Teknisk fysik med inriktning mot byggteknik och byggd miljö eller Teknisk fysik med inriktning mot industriell teknik. Individuell studieplan som är specifik för varje doktorand. Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F, Teknik G1F Studieteknik, 1 högskolepoäng (1TN000) Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1N Studenter som antagits till årskurs 1 hösten 2013 eller senare ska läsa 1MA016 Flervariabelanalys, studenter som antagits tidigare läser 1MA017 Flervariabelanalys, allmän kurs.